WYBIERZ GWARANCJĘ
SERWIS EXTRA PLUS
SERWIS EXTRA
STANDARDOWA
Gwarancja Sony na cały wykupiony okres gwarancji
 
 
 
Bezpłatne wykonywanie napraw przez autoryzowanych specjalistów
 
 
 
Bezpłatne wykonywanie napraw przez okres powyżej 2 lat
od daty zakupu (do 5 lat)
 
 
 
Priorytetowe, krótsze terminy napraw
 
 
 
Bezpłatna naprawa lub wymiana sprzętu w przypadku uszkodzenia mechanicznego