ZWROT

Jeżeli dokonujesz zakupu jako Konsument w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wejdziesz w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie wejdzie w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: Hi-Fi Center1 , ul. Dojazdowa 20, 33-300 Nowy Sacz lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy: sklep@hiqstudio.pl

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dla Ciebie dodatkowych kosztów.

Proszę odesłać lub przekazać nam zwracaną rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni. Proszę o odesłanie rzeczy na adres sklepu, który wskazany jest na dołączonym do zamówienia folderze. Przyspieszy to procedurę zwrotu środków.

Zwrotu rzeczy dokonujesz na własny koszt. Pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu przesyłki.

Pamiętaj również, że odpowidasz za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

 

REKLAMACJE

Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy:

Hi-Fi Center1  , ul. Dojazdowa 20, 33-300 Nowy Sącz

lub mailowo na następujący adres e-mail:

sklep@hiqstudio.pl

W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

Powyższe zasady dotyczące zwrotów oraz reklamacji dotyczą wyłącznie sklepu internetowego Hi Q Studio.